De opdracht 'Adviseur AFAS ' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Beste kandidaat-inschrijvers, Helaas heeft de GGD-BZO moeten besluiten de verwerving van de inhuurkracht adviseur AFAS in te trekken. Er vindt op dit moment een herijking plaats van de werkzaamheden binnen de GGD-BZO. De 3 genoemde onderdelen waarvoor een adviseur AFAS gezocht werd, zullen voorlopig niet in gang worden gezet. Ontwikkelingen t.a.v. Corona dragen er mede toe bij dat de aandacht op andere werkgebieden ligt. Wij danken u voor de interesse die u toonde als kandidaat inschrijver. Mocht op enige moment besloten worden de opdracht wederom op het inhuurcenter van werkeninzuidoostbrabant.nl te plaatsen dan zullen wij u als kandidaat-inschrijver hiervan op de hoogte stellen. Met vriendelijke groet, Jochem Berns Inkoper