De opdracht 'Klantmanager WMO (32-36 uur per week)' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Procedure heeft niet tot benoembare kandidaat geleid.