GGD Brabant Zuidoost

Het doel van de aanbestedende dienst, zijnde GGD Brabant-Zuidoost, is: “Het bewaken, beschermen en bevorderen van uw gezondheid”. Zij streeft daarbij naar aantoonbare gezondheidswinst. De dienstverlening is proactief, resultaatgericht, professioneel en betrouwbaar, en komt tot stand in dialoog met klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Dit doel is terug te vinden in alle activiteiten en producten die de aanbestedende dienst aanbiedt. Hierbij hebben kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, ouderen en asielzoekers een bijzondere aandacht. De aanbestedende dienst maakt zich sterk voor:

- gezond en veilig opgroeien / opvoeden;
- gezonde en veilige (school)omgeving;
- gezonde leefstijl;
- lagere drempels voor reguliere zorg;
- gezondheidsrisico’s zo snel mogelijk opsporen en bestrijden;
- sámen werken aan gezondheid; dat wil zeggen met gemeenten en onze partners in de zorg; en veiligheidssector.


Het verlenen van ambulancezorg is één van de taken van de GGD Brabant-Zuidoost. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met de Meldkamer Ambulancezorg van de Veiligheidsregio. De samenwerking zorgt ervoor dat er in de praktijk sprake is van één organisatie die zorgt voor de ambulancezorg vanaf het aannemen van de telefoon, tot het verlenen van de zorg op straat.

De ambulancezorg beweegt zich letterlijk tussen de schakels van de acute zorgketen. Daar

waar het gaat om de optimale doorgeleiding van de patiënten binnen de keten van acute zorg, in al zijn facetten, speelt de ambulancezorg een cruciale rol. Het begrip ambulancezorg heeft betrekking op het totale zorgproces: van de melding van een zorgvraag, de zorgindicatie, -toewijzing en coördinatie en registratie door de meldkamer ambulancezorg, de begeleiding en behandeling van patiënten tijdens het vervoer in de ambulance, tot en met de overdracht van de patiënt aan een volgende schakel binnen de keten. De uitvoering van dit proces vindt plaats vanuit de GGD Brabant-Zuidoost Sector Ambulancezorg.


Contactinformatie

GGD Brabant Zuidoost
Clausplein 10
5611XP Eindhoven

https://www.ggdbzo.nl/

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.