Metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven is een actiegerichte samenwerking van en door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het doel is het bereiken van een excellente regio, een economisch sterke regio met een goed vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers. In MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen aan strategische grensoverschrijdende opgaven op de thema’s economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie. De samenwerking van de 21 gemeenten wordt ondersteund door een kleine flexibele, ambtelijke organisatie: Team MRE. Team MRE faciliteert en organiseert de samenwerking tussen de gemeenten, vanuit een rol als procesondersteuning.

Contactinformatie

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611CH Eindhoven

https://metropoolregioeindhoven.nl/

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.